فروشگاه اینترنتی دانشجو

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی

اطلاعیه فروشگاه

در فروشگاه اینترنتی دانشجو می توانید با قیمت مناسب بهترین جزوات و کتاب های منابع دروس دانشجویی تمام رشته ها ،مقاله ، پروپوزال ، پروژه ،سمينار پاورپوينت و زیبا ترین مطالب روانشناسی و... را دانلود و مورد استفاده قرار دهید.. ادرس ايميل saheh.abdollahy@gmail.com

مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش دوم)

مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش دوم)

مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش دوم)

 

توضیحات محصول :مسائل سیاسی و اقتصادي  جهان سوم(بخش دوم)کتاب های خلاصه منابع رشته علوم سیاسی  به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها

نظریه وابستگی 
نکات مهم 
ـ وابستگی را می توان رویهي دیگري از مبحث استعمار و امپریالیسم دانست. 
ـ به تعبیر (بلوم استروم) و (بژورن هتنه)، مکتب وابستگی نمایانگر طنین آواهایی است که از پیرامون به گوش می رسد. 
ـ کمیسیون اقتصادي سازمان ملل براي آمریکاي لاتین ← اکلا
ECLA 
ـ رائول پربیش: مکتب ECLA 
ـ سیاست جایگزینی واردات= ECLA، رائول پربیش 
ـ پربیش، سونکل، فورتادو= مکتب ECLA 
ـ تقسیم نظام بین الملل از نظر مکتب ECLA= مرکز و پیرامون 
ـ مکتب اکلا: مخالف توسعه برون زا 
ـ راهبرد اکلا براي توسعه کشورهاي توسعه نیافته و پیرامونی: راهبرد جایگزینی واردات در اقب ل الگـوي توسـعه درون زا،
در مقابل راهبرد و استراتژي تشویق به صادرات که در قالب الگوي توسعه برون زا قرار می گیرد. 
ـ مکتب ECLA معتقد به دخالت دولت در فرایند توسعه اقتصادي است . 
ـ تقسیم بندي جهان از نظر رائول پربیش: مرکز، متشکل از کشورهاي پیشرفته ـ پیرامون، متشکل از کشورهاي توسعه نیافته. 
ـ سونکل: ساختار وابسته تجارت خارجی عامل توسعه نیافتگی است. 
ـ سلسلو فورتادو: توسعه نیافتگی آمریکاي لاتین را باید در قالب یک پویش تاریخی در نظر گرفت. 
ـ فورتادو: وابستگی بیرونی 
ـ پربیش، سونکل، فورتادو: توسعه نیافتگی را با رجوع به رابطه مبادله مورد بررسی قرار دادند. 
ـ گرامشی: استعمار داخلی 
ـ پل باران: برآوازه ترین نویسنده نئومارکسیست (پدر مؤسس نئومارکسیست) 
ـ تفاوت میان نئومارکسیست و مارکسیست هاي بنیادگرا: 
مارکسیست بنیادگرا: انقلاب بورژوایی
نئومارکسیست: انقلاب سوسیالیستی 
ـ نیروهاي انقلابی براي انقلاب در تفکرات مارکسیست بنیادگرا: کارگران صنعتی شهري 
ـ نیروهاي انقلابی براي انقلاب در تفکرات نئومارکسیست: دهقانان روستا (ارتش خلقی) 
ـ سمیرامین: توسعه نیافتگی پیرامون 
ـ کاردوزو: الگوي توسعه مقارن با وابستگی یا توسعه وابسته 
ـ در الگوي توسعه مقارن با وابستگی یا توسعه وابسته کاردوزو، سه نوع بازیگر وجود دارد: 
دولت هاي اقتدارگراي بوروکراتیک 
شرکت هاي چند ملیتی 
بورژوازي محلی 
ـ نظریه دولت اقتدارگراي بوروکراتیک: گیلرمو اودانل 
ـ ویژگی هاي دولت اقتدارگراي بوروکراتیک از نظر اودانل 
حاکمیت بورکرات ها ـ انحصار سیاسی ـ انحصار اقتصادي ـ سیاست زدایی 
ـ نظریه بحران در دولت هاي اقتدار گراي بورکراتیک: پیترایوانس 
ـ موانع اصلی توسعه جنوب از نظر مکتب وابستگی 
مبادلات نابرابر ـ شرکت هاي چند ملیتی ـ کمک خارجی ـ بانک هاي تجاري 
ـ دوس سانتویس و مارینی: تفکر مارکسیستی از وابستگی 
ـ سه الگوي وابستگی در آمریکاي لاتین از نظر دوس سانتوس 
وابستگی تجاري دوران استعمار 
وابستگی مالی ـ صنعتی 
وابستگی تکنولوژي ـ صنعتی 
ـ نظریه وابستگی ساختاري: کاردوزو ـ فالتو 
ـ کاردوزو، فالتو: وابستگی جدید (نقش عوامل داخلی) 
ـ اقتصادهاي جزیره اي: کاردوزو ـ فالتو 
ـ کاردوزو، فالتو: توسعه وابسته 
ـ پل باران: سرمایه انحصاري مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم ( بخش دوم ) «13»
ـ اندیشمند نئومارکسیست که در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده: پل باران 
ـ تحلیل باران از توسعه نیافتگی: سرمایه داري انحصاري ـ امپریالیسم ـ طبقه ـ مازاد اقتصادي 
ـ گوندر فرانک: کشورهاي توسعه یافته امروزي هرگز توسعه نیافته نبوده اند، بلکه بی توسعه بودهاند. 
ـ فرانک: پیش از پیدایش توسعه، توسعه نیافتگی نیز به هچ وجه وجود نداشته است. «14 »مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم ( بخش دوم )
نمونه سوالات تستی
1ـ کدام اندیشمند بر آثار مشروط کنندگی وابستگی بر ساختار توسعه داخلی کشورهاي وابسته تأکید دارد؟ 
 1 ) فرانک )2 آرتور لوئیس )3 دوس سانتوس 4 ) پربیش 
2ـ کدام نظریه پرداز معتقد است که نظریه وابستگی به این معناست که نظام اقتصـادي یـک کشـور توسـط
توسعه و گسترش اقتصادي دیگر که به آن وابسته است، شکل گیرد؟ 
1) ارگانسکی 2) دوس سانتوس 3 ) گلتونگ )4 فرانک 
3ـ نظریه وابستگی، نظریات نئومارکسیستی و نظریات نظام جهانی که از جمله نظریههاي توسـعه و نوسـازي
می باشند، ملهم و برگرفته از کدام یک از متفکرین می ؟باشد 
1) کارل مارکس 2 ) روستو 3) ماکس وبر )4 هابسون 
4ـ پل باران توسعه نیافتگی را بر محور مازاد اقتصادي و نحوه ......... می داند. 
 1) جذب )2 جایگزینی )3 صادرات )4 سرمایه گذاري 
5ـ دوس سانتوس می گوید: منظور ما از وابستگی وضعیتی است که در آن اقتصاد پاره اي از کشـورها تـابعی
از ............ شود. 
1) بسط و توسعه اقتصاد کشور دیگر )2 اقتصاد کشورهاي متروپل 
3) بسط شرکت هاي چند ملیتی )4 توسعه اقتصاد کشورهاي سرمایه داري 
6ـ سه شکل وابستگی از نظر دوس سانتوس، کدام است؟ 
1) وابستگی استعماري ـ مالی، صنعتی و تکنولوژیک ـ صنعتی )2 وابستگی اقتصادي، مالی و تکنولوژیک 
3) وابستگی صنعتی، مالی و اقتصادي )4 وابستگی مالی، صنعتی و تجاري 
7ـ کدام دانشمند اعتقاد دارد که ریشه عقب ماندگی در جهان سوم توسط کشورهاي غربی در سـه مرحلـه
انجام گرفته است؟ 
مرحله اول صدر کالا ـ مرحله بعدي صدور سرمایه و مرحله آخر تسلط از طریق شرکت هاي چند ملیتی 
1) دوس سانتوس 2 ) پل باران 3) فرانک 4) هابسون مسائل سیاسی و اقتصادي

 

نوع فایل:PDF

  سایز:11.1 mb

 تعداد صفحه:217


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,010 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 8,900 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
s_734182_6337.zip11.1 MB

روانشناسی بازی کودکان

روانشناسی بازی کودکان روانشناسی بازی کودکان          انسان نياز به حرکت و جنبش دارد و بازي بخش مهمي از اين نياز است. هر فرد براي رشد ذهني و اجتماعي خود، نيازمند انديشه و تفکر است و بازي خمير مايه اين تفکر و انديشه است. آمادگي جسمي و روحي براي مقابله با مشکلات بخشي از فلسفه ي بازي کودکان است، بنابراين، بازي هر چه گسترده تر، پيچيده تر و اجتماعي تر باشد کودک از مصونيت رواني بيشتري برخوردار مي شو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,700 تومان 5,415 تومان 5% تخفیف

مقاله نظریه ی در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا

مقاله نظریه ی در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا مقاله نظریه ی در مورد دانش آموزان نابینا و نیمه بینا   توضیحات محصول :در فروشگاه فایل پدیده می توانید با قیمت مناسب بهترین مطالب روانشناسی " کودک نابینا قادر است یاد بگیرد که چگونه بنویسد و چگونه بخواند و چگونه کار کند و چگونه دارای یک زندگی خودکفا و مستقل گردد و اساسی ترین برنامه آموزش کودک نابینا تحرک و جهت یابی است کودک نابینا و نیمه بینا به دلیل مشخصه ای خاص بینایی با سهولت قابل شناسایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 5,225 تومان 5% تخفیف

تحقیق اعتماد به نفس

  تحقیق اعتماد به نفس   تحقیق اعتماد به نفس با دانلود این مقاله با شيوه هاي اعتماد به نفس اشنا می شوید تا در زندگیتان با اعتماد به نفس بالا رشد کنید. 1-    اعتماد به نفس اساس تمام موفقیتها و کامیابی های بزرگ است . 2-    افراد معمولی امید و آرزو دارند ولی افراد جسور و خود ساخته ، هدف و برنامه .  3-   آرزوهای بزرگ در سر بپروران تنها آرزهای بزرگ هستند که قدرت دارتد تو را به فکر ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان 6,555 تومان 5% تخفیف

نظریه ها و روش های مشاوره خانواده

نظریه ها و روش های مشاوره خانواده  توضیحات محصول : ازدواج کردن یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین وظایف دوره ي بزرگسالی است. این رویداد مهم در عین حال به عنـوانساده ترین و عاشقانه ترین مرحله ي چرخه ي زندگی توصیف شده است . تعارض هاي رابطه ي زوج با نیازهاي فردي وقتی دو نفر با هم ازدواج می کنند، رابطه ي زوجی براي آنها نسبت به سایر روابـط، در اولویـت قـرار گرفتـه و بـه طـور طبیعی دیگر روابط آنها در حالت ثانویه قرار می گیرد. اگر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 4,950 تومان 10% تخفیف

چقدر از زندگی تان راضی هستید؟

چقدر از زندگی تان راضی هستید؟ توضیحات :این محصول به چالشهای زندگی اشاره شده که چگونه در شرایط مختلف با آن مواجه شویم تا به مشکل بر نخوریم. رضایت از زندگی یک مفهوم ذهنی و منحصر به فرد برای هر انسانی است و به ارزیابی های شناختی هر فرد از زندگی اش اشاره دارد. تست زیر برای این است که شما متوجه بشید که آیا در حال حاضر از زندگیتان رضایت دارید یا نه؟و ..... این مجموعه به مسائل زیر پرداخته است ... چقدر از زندگی تان راضی هستید؟ سه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان 3,325 تومان 5% تخفیف